Förändringens fyra rum® är en svensk teori som baseras på vetenskaplig forskning. Upphovsmannen är psykologen, forskaren och författaren Claes Janssen.

Förändringens fyra rum® benämns ofta som Fyrarummaren®.

Fyrarummaren® erbjuder verktyg som möjliggör förståelse och hur hantera förändring både på individ- och organisationsnivå, att visa på tydliga roller och ansvar samt att ta fram gemensam handlingsplan.

Fyrarummaren® hjälper företag och organisationer att öka verkningsgraden.

Delaktighet, transparens och uppföljning gör gruppen till ett team som har roligare, är mer kreativt och arbetar mer effektivt, Fyrarummaren® hjälper till att skapa allt detta. 

Organisationen leds in i en positiv spiral som ger högre effektivitet och bättre resultat som är positivt för hela organisationen men också för bolagets kunder och ägare.


Fyrarummaren® hjälper både er som uppdragsgivare och som mig som certifierad användare och Team facilitator att förhålla oss till en strukturerad process. 

Fyrarummaren® används idag i många framgångsrika och moderna företag.