Självpåtagna roller - Är det karriärsmart? Duktigt?

Självpåtagna roller - Är det karriärsmart? Duktigt?

Självpåtagna roller i organisationen?

• Vad är skillnaden mellan en självpåtagen roll och att vara kreativ?
• Vad beror den självpåtagna rollen på?
• Hur påverkas andra runtomkring? (organisation, kund, leverantör ...)
• Transparens, är ledningen medveten?
• Ökar stressen hos den person som tar en självpåtagen roll?
• Ökar stressen hos andra i organisationen?
• Blir personen upphöjd/belönad för den självpåtagna rollen?
• Är det bättre att tilldela personen rollen/funktionen?

Jag hjälper till med att reda ut begreppen tillsammans med gruppen!