Förändrade förutsättningar som får dig att blomma ut ...

Förändrade förutsättningar som får dig att blomma ut ...

Förändrade förutsättningar kan ge tid för reflektion och öppna upp nya och positiva sidor. Nya sidor som generositet, dolda talanger, nya talanger, glädje, nya arbetssätt, kreativitet, inspiration, nya konstellationer, hjälpsamhet, styrka, uthållighet. Det kan också  handla om nya insikter och självinsikt.

Insikt i vad som egentligen är viktigt i livet. Insikt i var du kan göra bäst nytta. Insikt i andra människors situation. Insikt i vad som är bra för dig. Insikt i vilka personer som är bra för dig. Insikt i vilken miljö som är bra för dig ...

Insikt i vad som får dig att blomma ut!