FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

Undantagstillstånd. Snabbt förändrade förutsättningar. Krissituation.
Vad gör det med oss som människor?

Personlighetsdrag kanske visar sig starkare och tydligare i en krissituation? 

Att tillhöra en grupp eller ett sammanhang kan bli väldigt viktigt för vissa personlighetstyper  medan drivkraften för andra kan vara att följa sitt kall och att kunna gå sin egen väg.

Någon tar på en slags mask och sopar det som sker under mattan. Samma person är kanske rationell och strukturerad i en annan situation.

Någon är energisk och kreativ och vill snabbt finna lösningar. Samma person kan uppfattas som oseriös i sin framtoning, men kan också uppfattas som dynamisk och inkännande, beroende på hur integrerad personen är med sig själv.

Oavsett om det är krissituation eller inte så gäller det att ta vara på våra likheter och olikheter och göra det bästa av våra team genom att förstå just hur vi agerar i förändring.  

Det kommer ju nya förändringar ... hela tiden!