Digital quick fix för stressad organisation

Digital quick fix för stressad organisation

finns säkert ... men är troligtvis inte så hållbar. 

Quick fix för en stressad organisation/team fungerar inte långsiktigt, oavsett om den är digital eller "odigital".

Jag väljer att jämföra en quick fix med en inspirationsföreläsning som skall leda till starkare team och organisationsutveckling. Säkert en häftigt upplevelse för den eller dom som är med och lyssnar just då, men ofta kortsiktigt om du inte skickar alla i organisationen/teamet samtidigt och sedan följer upp med alla i organisationen/teamet samtidigt ... fast då är det ju inte längre någon quick fix.

Det finns många metoder som kan hjälpa stressade organisationer, digitala som analoga. Det viktiga är att välja en metod som du tror på och en facilitator som du har förtroende för. Digitala workshops är oftast inga problem att genomföra, men man får såklart diskutera olika outcomes före mötet eller eventet.

Vill man ha ett starkt team med härligt flow, så vill alla i gruppen på något sätt känna sig delaktiga och inte vara varken åskådare eller känna sig utanför det som sker. Om det är möjligt att leverera workshop till hela teamet samtidigt, utan att det blir till någons fördel eller nackdel, så är det ofta ett vinnande koncept. Att våga lita på gruppen, teamet! Att våga vara en utvecklande ledare!

Viktigast är att ta tillvara på varje individs likhet och olikhet på allra bästa sätt.

Allting hänger liksom ihop ...
Lena-Carin

PS.  Blogg om hur jag ser en "stressad organisation" kommer så småningom DS