Ineffektivitet kostar pengar!

Även med världens bästa organisation och ledarskap så får man inte den utväxling man önskar om de olika medarbetartyperna inte kan samarbeta, förstå varandra eller acceptera varandras olikheter.

 

En grupp är inte alltid ett team!

Ibland pratar gruppen inte alls samma språk ... eller pratar alls.

Gruppen kan bete sig som om det som var överenskommet inte längre gäller utanför mötesrummet. Det där kan vara jätteknepigt att förstå.

Beror det på missförstånd, okunskap, avundsjuka, otydliga roller, missunnsamhet eller stress?

Vad händer i gruppen om inte alla accepterat och förstått förändring?


e96b416f-a7c1-415d-b8fe-6de2750cee18jpg

 

Transparens och tydlighet skapar delaktighet!

En utvecklande ledare ser till att alla i gruppen är med i processen. Därmed inte sagt att gruppen skall uppnå någon konsensus i alla frågor. Delaktighet skapar intresse, ansvarstagande och acceptans för gemensamma mål, värderingar och företagskultur.

 

Samma agenda, mål och värdegrund spar tid!

Teamet består ofta av deltagare med olika ansvarsområden. Tillfälliga och agila organisationer för att möta såväl kund och leverantör blir allt vanligare och kräver långsiktigt tänk och förankring för att snabbt kunna komma till avslut.

 

Ett starkt och innovativt team förstår vem kunden är!

I en seriös KAM-organisation är det helt nödvändigt att veta var kunden befinner sig i förändringsprocessen och att förstå varför, fast först måste teamet själva veta var det befinner sig.

 

Uppföljning för att behålla ett dynamiskt och innovativt team!

Teamet förändras genom nya medansvariga, nya insikter och erfarenheter, nya konstellationer och nya förutsättningar. Uppföljning är superviktigt!