Hur utveckla grupp?

Gruppen börjar med en introduktion i form av workshop. Tillsammans bygger gruppen en plattform baserat på egna erfarenheter. Gruppen jobbar "hands on" och fokuserar på uppgiften tillsammans och samtidigt.

Målsättning med introduktionen är att skapa förståelse för förändringsprocessen, förståelse för individers olikheter och likheter samt att skapa ett gemensamt språk.

 
 

Nästa steg är en längre workshop där vi tittar på hela gruppen / organisationen.  Att få svar på frågorna "Hur har vi det här?" och "Vad kan vi göra åt det?". 

Tillsammans analyserar gruppen nuläge och önskat läge. Gruppen mäter trycket i organisationen, likt en barometer.

Målsättning med "barometern" kan vara att skapa en gemensam förankrad, accepterad, budgeterad, tidsatt och signerad aktivitetsplan, där ansvarig för uppgiften tydligt är definierad. Planen baseras på företagets värdegrunder och bidrar till CRM.


Hur jobbar APOY GUSTAFSSON CHANGE MANAGEMENT?

Genomgång av processen med ledning / ledningsgrupp görs i en första runda. Precis som i de flesta organisationer så är det viktigt att vi har samma agenda och förståelse för hela processen. Här fungerar ett digitalt möte bra.

Avstämning efter varje delmoment.  Dialog kring vilket upplägg som är optimalt för er.

Utvärdering. Uppföljning.