• Förändring
    Grupp Förändring
  • Förankring
    Berg Förankring
  • Förnyelse
    Knopp Förnyelse

Nystart / Kick-off / Kick-on

Gruppen eller organisationen har kommit till ett läge där det är dags att tänka nytt, att börja om, att få med alla i gruppen och bli ett starkt team. 

Förändring

Gruppen står inför förändring eller har nyligen gjort en förändring som påverkar alla.

Generationsväxling!

En förändring som kan skapa många frågetecken vad gäller framtid, roller och kompetens.

Från kontor och konferensrum till hemmakontor och digitala möten

Gruppen möts på annat sätt än tidigare och nya utmaningar och möjligheter uppstår.

Omorganisation

Inför, under och efter en omorganisation.

Arbetsmiljö

Gruppen behöver reda ut "Hur har vi det här?" och "Vad gör vi åt det?"

Lagen som trädde i kraft 31 mars 2016 (AFS 2015:4) gör det allt viktigare för arbetsgivare att snarast prägla en god och trivsam arbetsmiljö.

Organisationen behöver verktyg för Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Stress

När stressen har tagit över ...

Flytt

En flytt kan påverka organisationen mer än man kanske tänker på. En ny typ av arbetsplats kan för en del rubba tryggheten medans andra inte alls lägger någon vikt vid att flytta eller ändra arbetsplatsen. 

Konflikt

När energin i gruppen inte känns bra. Det kan vara något som skaver eller en öppen konflikt. 

Precis hur än konflikten ser ut, hur stark motsättningen än förefaller vara, hur mycket den anses bero på olika förhållanden så gör Fyrarummaren® att konflikten går att avläsa och förstå på ett helt eller delvis nytt sätt. Därmed blir den också möjlig att bearbeta på ett nytt sätt. 

https://www.forandringensfyrarum.se/hur-anvands-fyrarummaren/konflikthantering/