Från grupp till team!

Jag hjälper grupper att utvecklas till starka, innovativa team

 

Att stötta ledare som vill förbättra arbetsklimatet och utveckla grupper till starka, innovativa och hållbara team, där alla förstår vem kunden är ... det är min styrka!


Affärsmodeller, digitalisering och strategier ... det är ni bäst på!

I rollen som Team Facilitator ger jag er ramarna, håller ihop trådarna och knyter ihop säcken! Jag jobbar bl a med verktyg i Förändringens fyra rum® /om-fyrarummaren

Jag har stor erfarenhet att jobba med internationella grupper och kör workshops på svenska, engelska och tyska. Det är mitt ansvar att se till att alla i gruppen är med i processen. Jag lämnar ingenting åt slumpen! /om-lena-carin

Upplägget skräddarsys efter era behov och önskemål. Där uppdraget kräver samverkar jag med andra certifierade Fyrarummaren-användare samt med eventpartners för er som önskar en helhetslösning. /event

Min aktuella föreläsning "ALLT väl?" inspirerar till att fundera på hur vi egentligen har det /föreläsning


Låt oss träffas fysiskt eller digitalt, så presenterar jag Fyrarummarens® möjligheter för att ta er organisation till en nivå där ni tar tillvara på varandras olikheter och likheter!  /kontakt