Om Lena-Carin

Jag har passion för relationer och ledarskap och förändring!

Min resa har gått från kemiindustri till personkemi.           

Acceptans Antistress Dispergering Dynamik Effektivitetshöjare Flow Respekt Ytspänningsreducerare

Att bygga relationer och skapa förtroende har varit en grundförutsättning för att hantera komplex industriell försäljning, Key Account Management och teamutveckling över gränser i global organisation.

I mina möten med människor har jag varit nyfiken och studerat vad det är som skapar dynamik, innovation och effektivitet i en organisation och vad som sker i förändring, både internt och externt.

Jag kan väl förstå den fantastiska känslan av att jobba i ett dynamiskt team lika väl som jag kan förstå den dränerande känslan av att jobba i en grupp som inte respekterar och accepterar varandra.

Mina erfarenheter har gjort mig genuint intresserad av framgångsfaktorer för ett starkt och innovativt team och har inspirerat mig att fortsätta lära mig mer om mellanmänskliga relationer och att vidareutbilda mig inom personligt ledarskap.


När jag 2014 utbildade mig inom Verksamhetsutvecklande ledarskap på IHM kom jag för första gången i kontakt med Förändringens fyra rum®.  Jag insåg att Fyrarummaren® är ett väl beprövat och ett väl fungerande verktyg för att få människor att prata med varandra och också ett verktyg för organisationer för att skapa struktur och styra mot gemensam handlingsplan där alla i gruppen är medansvariga.

Jag är sedan 2016 certifierad användare i Förändringens fyra rum®. 

                                        Rekommendationer finns i min LinkedIn profil.


Yoga är en annan del av mitt liv och handlar också så mycket om ledarskap, acceptans och förändring. Jag jobbar parallellt som yogalärare på Hagabadet i Göteborg och erbjuder även yoga till företag.