Om Lena-Carin Apoy Gustafsson

Jag har samlat på mig den erfarenhet jag behöver för att förstå hur ett bra team fungerar och blickar framåt inställd på att få dela med mig. 

Känslan av att jobba i ett dynamiskt team är fantastiskt ... medans känslan att jobba i en grupp som inte respekterar och accepterar varandra är dränerade. Jag har erfarenhet av båda och förstår väl hur känslan påverkar resultatet.

Att bygga relationer och skapa förtroende har varit grundförutsättningar för att kunna driva kundprojekt, jobba med Key Account Management och utveckla internationellt säljteam.

Att presentera attraktiva kundlösningar har inneburit täta samarbeten med människor inom olika ansvarsområden såväl internt som med leverantör, marknad, kund och kundens kund.

Min bakgrund inom komplex försäljning av råvaror till tillverkningsindustri gör att jag har god förståelse för värdekedjor, inköpsprocesser.

Min resa har gått från kemiindustri till personkemi.                                       

Precis som tidigare så håller jag på med additiver (tillsatsmedel) fast nu inom personkemi. Det är dom där små små små tillsatserna som ger teamet framgång.

  • Acceptans
  • Antistress
  • Dynamik
  • Effektivitetshöjare
  • Flow
  • Respekt
  • Ytspänningsreducerare


Rollen som säljstöd i europeiskt försäljningsorganisation öppnade upp mina ögon för teamutveckling då jag var med och skapade ett gränsöverskridande team.  Att gå från nationell till europeisk säljorganisation och att få 21 länder att prata "samma språk" och att dela med sig av sin kunskap byggde så mycket på förtroende och respekt för varandra. Det var starkt!


Jag har i mina möten med människor studerat vad det är som skapar dynamik, innovation och effektivitet i ett team och vad som sker i förändring.

Mina erfarenheter har gjort mig genuint intresserad av framgångsfaktorer för ett starkt och innovativt team. Det är alltså ingen slump att jag valt att lära mig mer om mellanmänskliga relationer och att vidareutbilda mig inom personligt ledarskap.


När jag 2014 utbildade mig inom Verksamhetsutvecklande ledarskap kom jag för första gången i kontakt med Förändringens fyra rum® och insåg att det är ett fantastiskt verktyg för att få människor att tala med varandra, få en struktur och styra mot en gemensam handlingsplan där alla i gruppen är medansvariga.

Jag är sedan 2016 certifierad användare i Förändringens fyra rum®. Då uppdraget kräver fler personer så samarbetar jag med andra certifierade användare.  

 

Referenser på uppdrag finns i LinkedIn profil.    


Som Team facilitator och konsult utvecklar jag både fasta och tillfälliga organisationer. Projekt- och KAM-organisationer är exempel på tillfälliga organisationer där jag har bred erfarenhet.

Det är oerhört viktigt för mig att se till att helheten fungerar och att alla som är med i den helheten hittar just sin roll.