Genomgång av processen med ledning / ledningsgrupp görs i en första runda. Precis som i de flesta organisationer så är det viktigt att vi har samma agenda och förståelse.


Vi startar alltid på individnivå. Ni bygger Fyrarummaren® utefter era erfarenheter.  Jag leder er genom processen.

Målsättning är förståelse för förändringsprocessen, förståelse för varandras olikheter/likheter och att skapa en plattform för gemensamt språk.

 

Vi jobbar inte med appar eller datorer utan alla fokuserar på här och nu ... vilket ofta upplevs som avstressande efter en stund när man faktiskt vant sig.

Uppföljningen kan vi göra som webinar för den som önskar.


Inte helt sällan har någon eller några i gruppen tidigare gjort Fyrarummaren® och det är absolut ingenting som hindrar,  det kan snarare vara en tillgång för gruppen och individuell utveckling.


 Vi diskuterar vilket upplägg som är optimalt just för er vid kontraktsgenomgången.