• Förändring
    Förändring Förändring
  • Förankring
    Förankring Förankring
  • Förnyelse
    Förnyelse Förnyelse

Nystart

Gruppen eller organisationen har kommit till ett läge där det är dags att tänka nytt, att börja om, att få med alla i gruppen och bli ett starkt team. 

Förändring

Gruppen står inför förändring eller har nyligen gjort en förändring som påverkar alla.

Omorganisation

Inför, under och efter en omorganisation.

Arbetsmiljö

Gruppen behöver ta reda på "Hur har vi det här?" och "Vad gör vi åt det?"

Lagen som trädde i kraft 31 mars 2016 (AFS 2015:4) gör det allt viktigare för arbetsgivare att snarast prägla en god och trivsam arbetsmiljö.

Kick-off eller Kick-on

Gruppen är samlad för att konferera, förankra eller förändra.

Stress

När stressen har tagit över och människor i gruppen mår dåligt. 

Flytt

En flytt kan påverka organisationen mer än man kanske tänker på. En ny typ av arbetsplats kan för en del rubba tryggheten medans andra inte alls lägger någon vikt vid att flytta eller ändra arbetsplatsen. 

Konflikt

När energin i gruppen inte känns bra. Det kan vara något som skaver eller en öppen konflikt. 

Precis hur än konflikten ser ut, hur stark motsättningen än förefaller vara, hur mycket den anses bero på olika förhållanden så gör Fyrarummaren® att konflikten går att avläsa och förstå på ett helt eller delvis nytt sätt. Därmed blir den också möjlig att bearbeta på ett nytt sätt. 

https://www.forandringensfyrarum.se/hur-anvands-fyrarummaren/konflikthantering/